Και στην εμμηνόπαυση
η ζωή σας συνεχίζεται χωρίς παύσεις!